SMART Phenotyper

Malé zařízení pro velké fenotypizační studie

„Chcete testovat tisíce rostlin a máte jen kousek místa někde pod střechou? Právě pro Vás stavíme Smart Phenotyper.”

Pavel Mazura, vedoucí výzkumu


Řídí

experimentální podmínky (teplotu, intenzitu osvětlení, vlhkost)

Fenotypuje

snímkuje rostliny a vyhodnocuje růstové parametry

uchovává

10 000 experimentů je uchováváno v paměti zařízení pro budoucí použití

Co je to fenotyping?

V zemědělství a biotechnologiích probíhá rapidní nástup automatizace a digitalizace pro zefektivnění produkce, ale také pro vývoj nových agrochemikálií a nových odrůd umožňujících pěstování v nepříznivých klimatických podmínkách. Fenotypizace rostlin je metoda, při které se pomocí senzorů měří parametry rostlin a vyhodnocuje se jak jejich růst a vývoj (fenotyp) reaguje na změny prostředí nebo jiné experimentální zásahy.

Co PŘINÁŠÍME ?

Smart Phenotyper je vysoce integrované fenotypizační zařízení, které je přenosné, samostatné, prostorově úsporné a přesto nabízí podobné funkce jako velké fenotypizační systémy. Jeho další výhodou je jednoduchá nastavitelnost. Smart Phenotyper dokáže simulovat různé podmínky pěstování a pomocí snímkování sledovat reakce rostlin. Toto zařízení umožňuje provádět fenotypizační výzkumy bez nutnosti značné investice, nainstalování či vytvoření infrastruktury pro velké fenotypizační systémy.

Hlavní výhody

 • Řízené a programovatelné podmínky růstu (teplota, vlhkost, osvit)

 • Automaticky zaznamenává skutečné experimentální podmínky a fotodokumentuje vzorky rostlin

 • Kultivace rostlin možná v mikrotitračních destičkách nebo malých květináčích

 • Prostorově úsporný, samostatný přístroj

 • Vysoká výkonnost

 • Možnost zvýšit kapacitu nebo kultivovat rostliny v různých podmínkách ve stejném čase

 • Ovládání přes touch screen modul

Předpokládané technické specifikace

 • Rozměry zařízení 80 x 120 x 180 cm

 • Až 6000 klíčících semen nebo 120 malých rostlin

 • Rostliny až do velikosti 100 mm

 • Teplota 0 – 35 °C*

 • Vlhkost 30 – 100 %*

 • Intenzita osvětlení 0 – 200 uM/m2*

 • Délka experimentu dny - týdny

 • 16 TB dat interní kapacita

 • Formát výstupu RGB 3400 x 2400 px

*rozsah parametrů prostředí v závislosti na požadované konfiguraci

Jaký bude Phenotyper?

Připravujeme pro Vás prostorově úsporné, cenově dostupné zařízení pro vysokoúčinnou fenotypizaci rostlin. Systém umožňuje průmyslovou integraci v rámci automatizace manipulace se vzorky rostlin. Zařízení lze snadno převážet, vystavovat, zapůjčovat k otestování a případně pronajímat. Otevírá možnosti vývoje nových odrůd rostlin a agrochemikálií pro boj s následky globální změny klimatu.

Naším cílem je nezávislý, vysokovýkonný systém pro automatizovanou fenotypizaci rostlin s možností snadného navyšování kapacity skríningu zvyšováním počtu jednotek o rozměrech 80x120x180cm, které lze snadno transportovat. Jednotky mohou mít nastavitelné kultivační parametry a posílají fenotypizační data nezávisle na sobě, proto je lze kombinovat do sítí pro modelování různých klimatických situací a testovat účinky agrochemikálií v kombinaci s vlivy prostředí. Kapacita zařízení je přibližně 120 rostlin o velikosti 10 cm nebo až 6000 klíčících rostlin o velikosti 1 cm.

Jak mohou vypadat výsledky?

máte zájem o SMART Phenotyper?

Zařízení ještě vyvíjíme. Kontaktujte nás zde a zapojte se do jeho vývoje, tak aby splňovalo co nejlépe Vaše požadavky.

Kontakt pro dotazy:

Ing. Filip Auinger

Vědeckotechnický park, Univerzita Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc

filip.auinger@upol.cz, +420 734 265 043, www.vtpup.cz